ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ระรินธร เพ็ชรเจริญ (เก่ง)

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด เลขที่ 290 หมู่ 2
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000