ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์ (เกด)

ผู้ช่วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
เลขที่ 99/202 ม.12 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์60000