ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อรทัย สายใจ (ออ)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สถาบันการจัดการทางสังคม
เลขที่ 225/112 หมู่บ้านสินธนา
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210