ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศิรินภา ชัยวงค์ (เจี๊ยบ)

คณะทำงานกองเลขาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 115/1 หมู่ 7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240