ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์ (โจ)

รองประธานหอการค้าฝ่ายท่องเที่ยวและ
ประธาน YEC. หอการค้า จังหวัดเชียงราย
โรงแรมพิมานอินน์ 652/1 ม.24
ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงราย 57000