ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศศิวรรณ ใจอาสา (แป็ก)

นศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการบัณฑิตอาสา)
เลขที่ 9 ม.9 ต.นาบ่อดำ อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000