ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อนันท์ หารวัง (ซัก)

พยาบาลวิชาชีพ รพ.คลองลาน
เลขที่ 9 ม.9 โรงพยาบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180