ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มรุธ สุวรรณสุข (ป้อง)

ผู้ประสานงาน ศปจ.กำแพงเพชร
เลขที่ 28/2 ถ.ราชดำเนิน ซอย 5 ราชดำเนิน 1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000