ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กฤษณะ ธนไชยพงศ์ (อุ๊)

ประกอบอาชีพอิสระ เลขที่ 30/2 หมู่ 11
ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110